/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn Hauglia barnehage med svært gode resultater også i årets brukerundersøkelse

Vi fikk svært gode resultater og ligger over både kommunalt, fylke og nasjonalt snitt.

Snitt Mobarn Hauglia barnehage: 4,58

Snitt Hustadvika kommune: 4,36

Snitt Møre og Romsdal: 4,44

Høyeste mulige skår er 5.

Vi er veldig glade for å få så gode tilbakemeldinger på tilfredshet fra foresatte.

Vi har ansatte som er til stede for barna med både hjerte, kropp og hode. Vi er gode omsorgsfulle voksne som ser hvert enkelt barn, og har fokus på å skape gode relasjoner.

Det å få bekreftelse fra foresatte på at vi gjør en god jobb betyr mye for oss. Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen!