www.mobarn.noVåre barnehager

Progresjonsplan

Trykk på linken for å lese barnehagens progresjonsplan

Rammeplan for barnehagen (2017) er et styringsdokument for barnehager. Barnehagens innhold er her delt inn i 7 fagområder. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barns rett til medvirkning skal ivaretas. Barns lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidra slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barns hverdag. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter.

For å sikre denne utviklingen er det utarbeidet en progresjonsplan:

Progresjonsplan for Hauglia barnehage1