www.mobarn.noVåre barnehager

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager - handlingsplan mot mobbing

Mobarn har utarbeidet en felles plan for å fremme et godt psykososialt miljø i våre barnehager.

Her kan dere lese planen: Mobarn - Handlingsplan mot mobbing