/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Barns medvirkning - pedagogisk dokumentasjon

Vi har valgt å jobbe prosjekterende i vår barnehage. Det vil si at prosessen er viktigere enn resultatet. Denne arbeidsmåten er inspirert av Reggio Emilia pedagogikken.

Å arbeide prosjekterende vil si at vi undersøker og utforsker sammen med barna. Valg av prosjekt blir tatt ved hjelp av observerende voksne som fanger opp barnas innspill og interesser. 

Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy vi bruker for å få øye på det som foregår. Vi ser og blir bevisst på hva som skjer, hvordan vi handler og hvorfor.

Vi beskriver og tolker for å se flere muligheter. Vi gir barna rom for medvirkning. Vi snakker med de, og lar de vise og fortelle.

Les mer om dette i årsplanen vår.