www.mobarn.noVåre barnehager

Rammeplanen og Fagområdene.

Rammeplanens 7 fagområder.

Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. Rammeplanen er revidert august 2017.

De 7 fagområder vi skal jobbe med etter Rammeplanen:

1. Kommunikasjon, språk og tekst.

2. Kropp, bevegelse, mat og helse.

3. Kunst, kultur og kreativitet.

4. Natur, miljø og teknologi.

5. Mengde, rom og form.

6. Etikk, religion og filosofi.

7. Nærmiljø og samfunn.