www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn Hauglia barnehage - en miljøbarnehage

Barnehagen vår er miljøfyrtårnsertifisert, og det innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Vår barnehage vil derfor ha bærekraftig utvikling som et av våre viktigste satsningsområder.

Vi har egen hage, med bær og frukttrær. Vi har også pallekarmer som vi sår grønnsaker i. Barn og voksne jobber i hagen, og følger nysgjerrig med på hagens utvikling gjennom ett år. Hva må gjøres i hagen når det er vår, høst, sommer og vinter?

Hver vår/sommer inspirerer vi barna til å utforske alt det yrende insektslivet vi har i barnehagen. Vi går på insektsjakt, sneglejakt, og lager markbinge og biehotell. 

Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Vi har også mange fantastiske fine turmål i naturen i rundt oss. Vi bruker naturen som lekeplass, og utfoldelse av kreativitet. Vi samtaler med barna på turene våre om å ta vare på naturen og viser respekt for innsekt og plante - og dyreliv. 

Gjennom vårt arbeid med bærekraftig utvikling får barna naturopplevelser og blir kjent med naturens mangfold. Vi bidrar til at barna opplever tilhørighet til naturen.