www.mobarn.noVåre barnehager

Noen praktiske opplysninger

Skal barnet få mest mulig ut av dagen bør det være her til kl. 09.30. Gi beskjed om barnet ikke kommer, eller kommer etter kl. 09.30. Det er mulig for dere foreldre å registrere fri/ferie/sykdom på appen vår Kidplan. 

Vi ønsker at dere gir beskjed dersom barnet skal hentes midt på dagen f.eks. ved legebesøk o.l., da vi kan være på tur.

Ved sykdom skal barnet holdes hjemme. Se an barnets allmenntilstand. Barnet må være i form til å leke og delta på barnehagens aktiviteter både ute og inne.

Når dere foreldre har kommet i barnehagen for henting av barnet så har dere ansvar for deres barn. Dette gjelder også spesielt ved ulike foreldrearrangement i barnehagen (sommerfest, Luciafrokost, dugnad).

Under henting skal barnet ikke utenfor porten før foreldrene. Vi har en stor traffikert parkeringsplass som er lite oversiktlig. Farlige situasjoner kan oppstå. Husk å lukke porten!