www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøarbeid i Mobarn Hauglia barnehage

Vi har stort fokus på bærekraftig utvikling gjennom hele året. Her er noe av de faste aktivitetene vi har i løpet av året:

Vi har egen hage, med bær og frukttrær. Vi har også pallekarmer som vi sår grønnsaker i. Barn og voksne jobber i hagen, og følger nysgjerrig med på hagens utvikling gjennom ett år. Hva må gjøres i hagen når det er vår, høst, sommer og vinter?

Hver vår/sommer inspirerer vi barna til å utforske alt det yrende insektslivet vi har i barnehagen. Vi går på insektsjakt, sneglejakt, og lager markbinge og biehotell. 

Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Vi har også mange fantastiske fine turmål i naturen i rundt oss. Vi bruker naturen som lekeplass, og utfoldelse av kreativitet. Vi samtaler med barna på turene våre om å ta vare på naturen og viser respekt for innsekt og plante - og dyreliv. 

Gjennom vårt arbeid med bærekraftig utvikling får barna naturopplevelser og blir kjent med naturens mangfold. Vi bidrar til at barna opplever tilhørighet til naturen.