www.mobarn.noVåre barnehager

Måltidet som pedagogisk arena

Barnehageåret 2020/21 har vi valgt å ha "Måltidet som pedagogisk arena" som fokusområde.

Inn under dette temaarbeidet kommer vi til å dekke alle fagområdene i Rammeplanen, men spesielt fagområdene "Kommunikasjon, språk og tekst" og "Kropp, bevegelse, mat og helse". 
 
"Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter"

Hver avdeling vil utarbeide planer for hvordan de skal gjennomføre dette i praksis, og planene vil ha utgangspunkt i barnehagens progresjonsplan.