www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til Mobarn Hauglia barnehage!

Mobarn Hauglia barnehage er en 2 avdelings barnehage med for tiden 10 ansatte og 29 barn. Avdeling Lågheia er storbarnsavdeling og har 19 barn fra alderen 3-6 år. Avdeling Høgheia er småbarnsavdeling og har 10 barn i alderen 0-3 år.