www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til Mobarn Hauglia barnehage!

Mobarn Hauglia barnehage er en 2 avdelings barnehage med for tiden 11 ansatte og 35 barn. Avdeling Lågheia er storbarnsavdeling og har 20 barn fra alderen 3-6 år. Avdeling Høgheia er småbarnsavdeling og har 15 barn i alderen 0-3 år.