www.mobarn.noVåre barnehager

Tema Januar og Februar.

Sosial kompetanse.

Vi jobber med sosial kompetanse som går på hvordan vi er mot hverandre og det forebygger mobbing.

Vi har gode verktøy som Kari Lamer's "Du og jeg og vi to" og Småsteg; Læring og ferdigheter.

Vi jobber mye med dette i grupper på tvers, men dette er noe som gjennomsyrer hverdagen vår generelt.