www.mobarn.noVåre barnehager

Internasjonal Måned

I vår lille store barnehage er det i alt 8 nasjonaliteter representert; Thailand, Filipinene, Polen, Brasil, Norge, Somalia, Botswana og Syria.

Vi ønsker å lære mer om de ulike nasjonalitetene som er representert her i Hauglia. Barna synes det er stas å få vise frem sitt land og sin kultur. Vi har fokus på mat, dyr, musikk og hvor på kartet de ulike landene befinner seg. Vi lærer at vi er forskjellige, gjør ting forskjellig og snakker forskjellig. Vi lærer også enkle ord som "Hei!" på ulike språk.

Rammeplanen sier:

"Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen."

"Nestekjærlighet og solidaritet er grunnsteiner i vår kultur. Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. I barnegruppen kan de utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger."