www.mobarn.noVåre barnehager

Felles tegneprosjekt

Barna på Lågheia hadde felles tegneprosjekt i vinterferien.

Barna fikk sitte på gulvet og tegne på et stort papir, side om side. De fikk prøve ut ulike tegneblyanter og tusjer.

Barna fikk gjennom denne aktiviteten ta i bruk  fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barna hadde også mange fine samtaler med hverandre om hva de tegnet.

Rammeplan for barnehagen sier at: "Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk."