www.mobarn.noVåre barnehager

Henry - Førstehjelp for barnehagebarn

I januar har Lågheia hatt førstehjelp som temaarbeid. Barna har lært om førstehjelp, og de har blitt inspirert til å leke sykehus (rollelek). Barna har også tegnet Henry og laget utstilling.

Henry – Førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp.

Henry-opplegget er utviklet for å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos barna og å spre kunnskap om Røde Kors' kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget.

Læringsopplegget presenterer Henry i ti ulike situasjoner der han har skadet seg og trenger hjelp. Illustrasjonene gir ingen svar, men legger opp til at barna selv skal reflektere rundt hva som har skjedd. Tre steg, spørre, hente voksne og hjelpe, er de gjennomgående elementene i alle de fremstilte situasjonene. (https://www.rodekors.no/tilbudene/henry-forstehjelp-for-barnehagebarn/ )