www.mobarn.noVåre barnehager

Høst i barnehagen

Avdeling Lågheia har hatt fokus på årstiden høst. Det ser ut som at det er et godt sopp-år i år. For det har bugnet av forskjellige typer sopp ute. Dette har vekket barnas nysgjerrighet, og avdelingen har derfor fulgt opp barnas interesse ved å ha et prosjekt om sopp.

Høsten er kommet og vi har begynt med turer, og vi ser etter høst tegn ute.

På vår avdeling har barna vært veldig opptatt av sopp, som de finner på vårt uteområde. De sier fra til voksne så vi får fjernet soppen, siden de er klar over at en aldri må spise sopp de finner ute og at den kan være giftig.

Vi går på turer i nærområdet vårt, og der fant vi mange forskjellige sopparter til og med en fluesopp.

  

 

 

Prosessen fortsatte etter at vi kom til barnehagen igjen for da ville de male og klippe ut sopper som de har pyntet med i barnehagen.

Vi leste i soppbøker og fant navn på flere av soppene vi fant.

Her har de tegnet med oljestifter på ark, som vi rammet inn. De klipte og limte et fellesbilde sammen også.