www.mobarn.noVåre barnehager

"Nytt" lekerom

På planleggingsdagen hadde vi fokus på barnehagens utforming av det fysiske miljøet. I følge rammeplanen skal barnehagen legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.

Vi har i den forbindelse pusset opp et av lekerommene på Lågheia. Her er noen bilder:

  

  

  

Når barna kommer inn i et rom i barnehagen så skal de inspireres til å leke. Neste barnehageår vil vi ha fokus på voksenrollen i lek, og dele barna inn i lekegrupper.