www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til nytt barnehageår!

Hei og velkommen til nytt barnehageår 2018-19.

Tilvenning

Da er vi godt inne i nytt barnehageår og vi har hatt tilvenning av fem nye barn.Ett barn er 1 år, 3 barn er 2 år og ett barn er 4 år og er overflyttet fra andre avdelinga. Det har gått veldig bra så langt. Nå begynner det å gå seg til for de aller fleste, men det er naturlig at noen trenger lengre tid enn andre.Det er en stor overgang fra å bare være med familie til å være en del av en stor gruppe barn. det er naturlig at barna kan gråte når foreldrene forlater barnet. Så det er viktig å ha tålmodighet og tro på at dette går bra. Det er viktig for dere foreldre å være tydelige i avskjed og henting av barnet. La barnet forstå at det er trygt for de å være hos ansatte i barnehagen.:)Det er også en spesiell tid for de barna som allerede går i bhg da de kanskje har opplevd at sin venn har sluttet og de skal også finne nye lekekamerater.Vi ser allerede gryende vennskap og at de venter på at vennev skal komme om morgenen.

Tema

Vi er allerede godt i gang med tema brannvern denne måneden for barn født 2013,-14,-15. Vi bruker et nasjonalt undervisningsopplegg for bhg.barn.Brannbjørnen Bjørnis er sentral for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker. Alle får med bamsen hjem for overnatting. Barn født 1016 0g-17 får en enklere innføreing i temaet og vi snakker om hva vi skal gjøre når vi skal ha brannøvelse. 

Turdager

Vi endrer litt i år, og skal gå på turer avdelingsvis med 3 aldersgrupper sammen. Vi vil ha turdager på torsdager for alle, og det vil derfor være torsdager dere skal ha med matboks selv til lunsj.Vi håper at dette skal bli en bra og positiv ordning for avdelingen og samholdet mellom barna.Det som er viktig for barna når de skal på tur å oppleve turglede, er at de har behagelige klær og gode tursko, samt en god sekk som sitter godt på ryggen.

Høst tur

Vi har tradisjon for å arrangere høst tur for de som er 3 år og eldre.Da går vi fra begge avdelinger. Vi har vært tidlig ute i år og turen er allerede gjennomført. Vi fikk gleden av å benytte oss av Dalelia sin grillhytte som de har på et eget inngjerdet område ved siden av sin barnehage. 

Vi grillet pølser og fiskekaker i hytta og lekte i området i et nydelig og varmt høstvær. Hele turen var veldig vellykket for alle barna, og vi kan trygt si at det var alle som koste seg denne dagen.

Høstfest

Arrangeres denne fredagen og skolestarterne er med å lager høstsuppen som blir servert alle barn til lunsj. I år er det ekstra stas at barna kan ta opp poteten vi selv har satt ned i barnehagen.Vi pynter avdelingen med høstblad og anna høstfarger og feirer at det er høst:)

Vi ser frem til et innholdsrikt år med godt samarbeid til beste for barna sammen med dere foreldre:)

 

For avd.Lågheia Brit Hollingsæter, pedagogisk leder.

 

 

For